Rozwiązanie problemu z restartami manipulatorów INT-TSI

Rozwiązanie problemu z restartami manipulatorów INT-TSI

Jest już aktualizacja do manipulatorów INT-TSI, która rozwiązuje ew. problemy z ich restartami. Poniżej komunikat producenta opisujący problem oraz procedura naprawcza.

W manipulatorach INT-TSI (z wersją oprogramowania 1.7.32 lub wyższą), które zostały uruchomione lub zrestartowane od 18 marca 2019 r., mogą występować cykliczne restarty.

Sytuacja ta spowodowana jest wygaśnięciem certyfikatu głównej jednostki certyfikującej. Rozwiązaniem tymczasowym była zmiana daty w centrali alarmowej na dowolny dzień sprzed 18 marca 2019 r. (np. 18 marca 2018 r.) oraz wyłączenie funkcji synchronizacji zegara z serwerem czasu lub siecią GSM – jeżeli jest aktywna. Aktualnie temat został już kompleksowo rozwiązany poprzez aktualizację manipulatora. Poniżej opis procedury naprawczej.

Opis rozwiązania cyklicznych restartów manipulatora INT-TSI
(procedury tej nie należy przeprowadzać w manipulatorach z oprogramowaniem w wersji niższej niż 1.7.32)
• Wyjmij kartę micro SD z gniazda manipulatora INT-TSI.
• Pobierz plik „update.zip
• Wypakuj zawartość archiwum.
• Plik o nazwie „update” (bez rozszerzenia) skopiuj bezpośrednio na kartę pamięci wyjętą z manipulatora. Nie usuwaj z niej żadnych plików!
• Umieść kartę pamięci z powrotem w gnieździe manipulatora INT-TSI.
• Wykonaj restart manipulatora INT-TSI (z menu manipulatora lub poprzez chwilowe odłączenie jego zasilania).
• Jeśli data w centrali była zmieniona, zaktualizuj ją oraz przywróć funkcję synchronizacji czasu.

Proces aktualizacji nie kasuje projektu zapisanego i nie wymaga użycia programu TSI Builder.

About the author

rhjpl-ad5357k administrator