Wideodomofon BCS na manipulatorze INT-TSI (integracja przez protokół SIP)

W listopadzie 2023r Satel udostępnił nowe oprogramowanie do manipulatorów INT-TSI. Wśród nowych funkcji pojawiła się m.in. obsługa wideodomofonów po protokole SIP. W tym artykule opiszemy proces integracji stacji bramowej BCS-PAN1601S-S z manipulatorem INT-TSI przez wspomniany protokół SIP. Uwaga: integracja urządzeń różnych producentów nie zawsze musi zakończyć się powodzeniem. Zastosowanie innych modeli niż tu opisano, lub modeli z inną wersją firmware zwiększa ryzyko niekompatybilności.

Zalety bramofonu BCS-PAN1601S-S

Proponowany wideodomofon PAN1601S spełnia większość wymagań klientów. Główne zalety:
– podstawowe wyjście wbudowane w panel i dodatkowe w module BCS-MODKD (możliwość sterowania furtką i bramą)
– możliwość integracji przez SIP z klawiaturą Satel INT-TSI i dodatkowo opcja powiązania z aplikacją mobilną BCS Line (po kliknięciu przycisku wywołania na bramofonie dzwonią jednocześnie manipulator TSI i aplikacja w smarfonie)
– wbudowana klawiatura kodowa do sterowania wyjściami poprzez hasła (możliwość niezależnego sterowania podstawowym wyjściem i wyjściem dodatkowym z modułu BCS-MODKD)
– wbudowany czytnik kart/breloków 13,56MHz Mifare
– obudowa natynkowa ma szerokość poniżej 10cm (mieści się na wąskich słupkach), w ofercie jest również obudowa podtynkowa

Podłączenia elektryczne

W opisanym przykładzie manipulator i domofon pracują w tej samej sieci lokalnej LAN. Panel domofonowy może być zasilany z zasilacza 12V DC (brak w zestawie) lub w standardzie POE (IEEE 802.3af/at lub pasywne POE). Przy zasilaniu przez POE należy pamiętać, że sygnał sterujący przekazywany jest przekaźnikiem NO/NC. Czyli do sterowania elekrozaczepem lub zworą wymagany jest zasilacz.

Jeśli będzie potrzeba sterowania drugim urządzeniem (np. bramą) to wymagane jest podłączenie do stacji bramowej dodatkowego modułu (BCS-MODKD, BCS-MODKD2 lub BCS-MODKD-III). Dodatkowy moduł MODKD wymaga zasilania 12V DC (można wykorzystać zasilacz dedykowany do elektrozaczepu). Moduł BCS-MODKD komunikuje się z domofonem przez 2-przewodowy port RS485.

Adresacja IP oraz SIP

Manipulator i domofon muszą posiadać adresy IP zgodne z adresacją występującą w sieci lokalnej LAN.
Ponadto każde z urządzeń musi mieć przydzielony adres SIP.
Dla potrzeb testu w urządzeniach zostaną ustawione poniższe adresy:
– w manipulatorze TSI adres IP 192.168.1.101 i adres SIP 101
– w domofonie BCS adres IP 192.168.1.102 i adres SIP 102
Zbliżona postać adresu IP i adresu SIP w danym urządzeniu została wprowadzona tylko aby uprościć zapamiętanie adresów. W praktyce adres SIP i adres IP w urządzeniu mogą być całkowicie różne.

Adres IP w manipulatorze ustawia się bezpośrednio z ekranu (należy kliknąć logo Satel w prawym górnym narożniku, a następnie kliknąć ikonę zębatki. Z dostępnych opcji szukamy tej związanej z adresacją sieciową. Pozostałe adresy ustawimy w kolejnych krokach.

Konfiguracja manipulatora w programie TSI Builder

Na początek proszę się upewnić, że korzystamy z najnowszej wersji programu TSI Builder (domofon SIP jest obsługiwany od wersji
1.9 z 2023-11-09) oraz, że w manipulatorze mamy najnowsze wersje oprogramowania (domofony z standardzie SIP są obsługiwane od wersji
OS 7.4.2893_20230613 i wersji STM 1.02 2023-06-20).
Jeśli mamy wszystko zaktualizowane do najnowszych wersji możemy zacząć pracę w programie TSI Builder wg. poniższych slajdów (pod zdjęciami są opisy działań).

Z listy po lewej stronie odnajdujemy nasz manipulator i klikamy na nim prawym przyciskiem myszki. Z rozwijanego menu wybieramy „Właściwości”. W nowym oknie trzeba skonfigurować dwa dwie opcje: „Konfiguracja SIP manipulatorów” oraz „Serwer SIP”. W tym celu klikamy na poszczególnych opcjach i w nowych okienkach wprowadzamy wymagane parametry.

W pierwszym oknie „Konfiguracja SIP manipulatorów” należy wpisać:
Numer telefonu SIP: 101 (jest to adres SIP przydzielony temu manipulatorowi, stacja bramowa będzie dzwonić na ten numer)
Numer grupy SIP: 101
Hasło do serwera SIP: 2024

W drugim oknie wpisujemy:
Adres serwera SIP: 192.168.1.101 (powielamy tu adres manipulatora, dzięki czemu będzie on pracował jako serwer SIP)
Port serwera SIP: 5060 (na tym porcie będą zgłaszać się urządzenia domofonowe do serwera SIP uruchomionego w manipulatorze)
Proxy typ: statefull
Fork mode: parallel

W prawej strony wybieramy widżet Domofon i przeciągamy go do wybranej zakładki. Na dodanym do ekranu widżecie klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy „Właściwości”.

W nowym po kliknięciu na przycisk + pokażą się dwie opcje: Dahua i SIP. Wybieramy opcję SIP i w nowym oknie uzupełniamu:
Nazwa: bcs (to tylko opisowe pole więc nie ma znaczenia co wpiszemy)
Numer SIP bramofonu: 102 (jest to adres SIP stacji bramowej)
Hasło do serwera SIP: 2024
Kod otwarcia przejścia: #22#22#22 (w parametrach stacji bramowej ustawia się kod, który steruje wyjściem do furtki/bramy i ten kod tutaj wpisujemy z prefiksem # i by zwiększyć stabilność działania powtarzamy go 3-krotnie).
Wideo URL: admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 (aby podgląd wideo z domofonu działał nawet przed odebraniem połączenia musimy tu wpisać ścieżkę do strumienia RTSP, na początku link zawiera login i hasło do bramofonu oraz adres IP i port RTSP).
Proxy type: statefull
Fork mode: parallel

Konfiguracja domofonu BCS-PAN1601S-S

Nowy wideodomofon powinien mieć fabryczny adres IP 192.168.1.108
Przy pierwszym połączeniu musimy zainicjować domofon czyli nadać mu hasło (dla potrzeb testu ustawiamy proste hasło 1qaz2wsx ). Następnie zmieniamy adres IP na 192.168.1.102
W przypadku problemów z pierwszym połączeniem przez przeglądarkę internetową, można skorzystać z programu ConfigTool (będącego częścią pakietu ToolBox dostępnego na stronie bcs.pl ). Program Config Tool pozwala na inicjalizację domofonu i zmianę adresów sieciowych.
Dalszą część należy konfigurować przez przeglądarkę internetową.

Wchodzimy do zakładki „Ustawienia lokalne” i w karcie „Ustawienia podstsawowe” wpisujemy:
Nazwa urządzenia: 102 (to adres SIP jaki chcemy przydzielić stacji bramowej)
Numer wywołania willi: 101 (do adres SIP na jaki bramofon ma zadzwonić po wciśnięciu przycisku wywołania)
Nr: 102 (w tym polu też wprowadzamy adres SIP przydzielony dla stacji bramowej)

Również w sekcji „Ustawienia lokalne” wchodzimy do zakładki „Kontrola dostępu” i w „Blokada lokalna” wpisujemy:
Komenda odblokowania: 22 (ten sam kod z prefiksem # został wprowadzony do manipulatora i pozwala na otwarcie furtki/bramu)

Do wideodomofonu BCS-PAN1601S-S można podłączyć moduł BCS-MODKD-III z dodatkowym wyjściem (do sterowania np, bramą). W/w zdjęcie prezentuje ustawienia tego modułu, przy czym dla manipulatora INT-TSI te ustawienia nie mają znaczenia (INT-TSI nie potrafi wysterować dodatkowego wyjścia, więc będzie go można sterować tylko z aplikacji mobilnej BCS Line lub z klawiatury wbudowanej w bramofonie).

W „Zarządzanie hasłem” można edytować kody sterujące (wpisywane lokalnie na klawiaturze bramofonu). Te ustawienia nie mają związku z manipulatorem TSI. Aby dodać nowy kod klikamy przycisk „Dodaj”.

W trakcie dodawania nowego kodu należy wskazać którym wyjściem ten kod ma sterować. Wprowadzając kod na bramofonie należy go zacząć przyciskiem # i zakończyć przyciskiem # (czyli wprowadzając kod 1111 należy w codziennej obsłudze wpisać #1111#). Pole nr pomieszczenia nie jest istotne.

Ważnym krokiem jest wpisanie parametrów serwera SIP. Należy to zrobić w „Konfiguracja sieci” w sekcji „Serwer SIP”.
Serwer SIP: wyłączamy (nie chcemy uruchamiać serwera z bramofonie, bo serwer uruchomiliśmy w manipulatorze)
Typ serwera: ThirdParty
Adres IP: 192.168.1.101 (podajemy adres manipulatora TSI, bo na nim pracuje serwer SIP).
Port: 5060 (na takim porcie serwer realizuje komunikację z urządzeniami SIP).
Nazwa użytkownika: 102 (aby ją wprowadzić trzeba włączyć opcję po prawej stronie)
Hasło: 2024
Domena rejestracji SIP: 102
Nazwa użytkownika serwera SIP: 102
Hasło do serwera SIP: 2024

Ostatnim krokiem konfiguracji jest sekcja „Konfiguracja nr pokoju” i w karcie „Zarządzanie VTO” musi być wpis zawierający Nr VTO 102 i adres 192.168.1.101

Obsługa wideodomofonu na ekranie INT-TSI

Widżet wideodomofonu prezentuje się jak na w/w przykładzie. Poniżej opis przycisków:
1) Gdy ktoś naciska przycisk wywołania na stacji bramowej to zieloną słuchawką odbieramy rozmowę, a w trakcie jej trwania przycisk zmienia się na ikonę przekreślonego mikrofonu i pozwala wyciszyć mikrofon w manipulatorze. Gdy przy stacji bramowej nikt nie dzwoni to naciskając zieloną słuchawkę możemy nawiązać połączenie ze stacją bramową i realizować podsłuch, podczas którego przycisk zmienia się na ikonę mikrofonu i pozwala włączyć mikrofon w manipulatorze (celem prowadzenia dwukierunkowej rozmowy).
2) Czerwona słuchawka kończy podłączenie ze stacją bramową.
3) Przycisk do sterowania furtką lub bramą (w zależności co zostało podłączone do stacji bramowej).
4) Pierwszy przycisk dodatkowy może sterować funkcją w centrali Integra (sterowanie poprzez makropolecenia).
5) Drugi przycisk dodatkowy może sterować funkcją w centrali Integra (sterowanie poprzez makropolecenia).
6) Przycisk głośności w normalnym stanie reguluje poziom dla dzwonka, a w trakcie połączenia reguluje wzmocnieniem głośnika.

Korygowanie parametrów audio i wideo

W przypadku problemów z obrazem można korygować ustawienia wideo bramofonu w „Ustawienia lokalne” > „Ustawienia audio i wideo” > „Wideo”.

Problemy z czułością mikrofonu lub poziomem głosu przy stacji bramowej można
korygować w „Ustawienia lokalne” > „Ustawienia audio i wideo” > „Audio”.

Import prawidłowych ustawień

W przypadku problemów z konfiguracją można skorzystać z importu gotowych ustawień do domofonu BCS-PAN1601S-S (poprzez pliki konfiguracyjne).
W takim wypadku jedyne co należy zrobić z nowym domofonem BCS to go aktywować tzn. nadać mu hasło (najlepiej takie jakie wykorzystujemy w przykładach czyli 1qaz2wsx).
Następnie pobieramy poniższe archiwum zip.
https://www.rhj.pl/wp-content/uploads/2024/03/ustawienia_bcspan1601ss.zip
Pobrane archiwum proszę rozpakować (jest zabezpieczone hasłem rhj.pl ) i postępować zgodnie z poniższym opisem.

Aby wczytać pliki z ustawieniami logujemy się do domofonu przez przeglądarkę i importujemy pliki na stronie głównej.

Import składa się z 2 etapów.

W pierwszym etapie wczytujemy ogólne ustawienia domofonu (m.in. adresację IP i inne globalne parametry). W tym celu z rozwijanej listy wybieramy „Info o urządzeniu”. Następnie klikamy „Import konfiguracji” i wskazujemy właściwy plik.
W/w plik nie zmienia hasła dostępowego do panela (ale zmienia pozostałe parametry w tym adres IP).

Drugi etap importuje dane użytkowników w tym numery SIP i hasła. W tym celu z rozwijanej lisy wybieramy „Infor. użytk.” i klikając import konfiguracji wskazujemy odpowiedni plik.

Testy wykonano na:

Panel wideodomofonowy BCS-PAN1601S-S (wersja oprogramowania 2023-06-09 V4.600.00NS000.0.R, wersja MCU 2020-10-29, wersja podstawy zabezpieczeń V2.2 )

Manipulator Satel INT-TSI (wersja OS 7.4.2893_20230613, wersja STM 1.02 2023-06-20 )

Program TSI Builder (wersja 1.9 z 2023-11-09 )