Czytniki Mifare w systemie Satel Integra

Czytniki Mifare w systemie Satel Integra

W systemach Integra najbardziej popularny standard kart i breloków to Unique działający na częstotliwości 125kHz. Taki standard obsługują starsze manipulatory przewodowe (starsze INT-KLCDR i nowsze INT-KLFR), manipulatory bezprzewodowe (starsze INT-KWRL i nowsze INT-KWRL2), klawiatury INT-SCR i wszystkie czytniki z serii CZ-EMM.

Standard 125kHz posiada niski poziom bezpieczeństwa (karty i breloki 125kHz można bardzo łatwo skopiować) i dlatego firma Satel stopniowo wprowadza do nowych urządzeń możliwość obsługi kart i breloków Mifare. Standard Mifare pracuje na częstotliwości 13,56MHz, więc wymaga zupełnie innych czytników.

Poniżej opisujemy 3 możliwości na obsługę kart/breloków Mifare 13,56 MHz w systemie Integra.


„Obce” czytniki Mifare podłączone do ekspandera INT-R

Historycznie pierwszym rozwiązaniem wprowadzającym obsługę transponderów Mifare w centralach był ekspander czytników INT-R. Jest to moduł pośredniczący pomiędzy czytnikiem i centralą alarmową Integra. Ekspander INT-R może współpracować z czytnikami komunikującymi się po protokole EM-Marin (np. czytniki z serii CZ-EMM dedykowane dla kart 125kHz) lub czytnikami po protokole Wiegand. Protokół Wiegand jest bardzo popularny więc otwiera wiele możliwości na dołączenie czytników firm trzecich. Wśród bogatej oferty czytników Wiegand znajdują się oczywiście modele dedykowane dla kart 13,56MHz Mifare. Przykładowo może to być czytnik PRT12MF firmy Roger.

„Obce” czytniki Mifare podłączone do centrali Integra przez ekspander INT-R mają kilka wad:
– odczytywany będzie tylko numer seryjny karty CSN (chip serial number), który nie jest zabezpieczony przed kopiowaniem (więc to rozwiązanie nie podnosi poziomu bezpieczeństwa)
– nawet jeśli czytnik posiada klawiaturę to nie będzie ona działać (działać będą tylko karty i breloki, kody wprowadzane na klawiaturze nie są obsługiwane przez ekspander INT-R)
– system rozpoznaje tylko odczyt karty i nie reaguje na jej dłuższe przytrzymanie zatem nie ma możliwości aby w prosty sposób uzbrajać czuwanie bo ono wymaga dłuższego przytrzymania karty (można to ew. uzyskać poprzez funkcje logiczne na wejściach i wyjściach, ale jest to dodatkowy kłopot)
– w zależności od czytnika może być problem z sygnalizacją odczytu prawidłowej karty (większość czytników nie zasygnalizuje przyznania dostępu poprzez diodę lub buzzer)


Czytniki Mifare firmy Satel czyli CR-MF3 lub SO-MF3 podłączone do ekspandera INT-R

W tym wariancie koncepcja jest podobna do w/w. Jedyną różnicą jest fakt, że stosujemy tu czytniki firmy Satel: CR-MF3 (dostępny od listopada 2023r) lub SO-MF3 (produkowany od kwietnia 2024r).

Te czytniki mogą być dołączane do ekspandera INT-R po protokole EM-Marin lub Wiegand. Przy komunikacji EM-Marin system będzie odróżniał krótkie odczytanie karty / breloka i długie przytrzymanie. Dzięki temu jest możliwość pełnej obsługi centrali alarmowej (krótkie odczytanie steruje przejściem, a długie przytrzymanie steruje uzbrojeniem).

W tym rozwiązaniu prawidłowo działa obsługa diód i buzzera.

Najważniejsza zaleta to obsługa programowanych numerów karty SSN (sector serial number) które mogą być szyfrowane (co daje najwyższy poziom bezpieczeństwa, bo takie karty i breloki są odporne na kopiowanie).

Analizując aspekt bezpieczeństwa wspomnieć należy, że sterowanie przejściem realizowane jest przez przekaźnik zamontowany w module INT-R co dodatkowo zwiększa poziom ochrony (ekspander INT-R można zamontować w zamkniętej strefie i na zewnątrz „wystawić” tylko czytnik).


Klawiatury z czytnikiem Mifare CR-MF5 i SO-MF5

Kolejną możliwością są klawiatury z wbudowanym czytnikiem Mifare. Od 2023 dostępna jest wersja CR-MF5 (w solidnej obudowie z klasycznymi gumowymi klawiszami), a od 2024 dodatkowo wersja SO-MF5 (z klawiszami sensorycznymi).

Te urządzenia podłącza się do centrali Integra bezpośrednio na magistralę ekspanderów (nie stosuje się tutaj ekspandera INT-R). Sterowanie przejściem standardowo jest realizowane przez przekaźnik w klawiaturze, ale jest też opcja wykorzystania dowolnego wyjścia w systemie.

Zalety: odczyt programowanych numerów karty SSN (sector serial number) które mogą być szyfrowane, obsługa krótkiego odczytu (sterowanie przejściem) i długiego przytrzymania (sterowanie czuwaniem), działająca sygnalizacja dźwiękowa i świetlna, możliwość sterowania poprzez kody.


Manipulatory z czytnikiem Mifare INT-KSG2R, INT-TSG2R, INT-TSH2R

W ofercie Satel pojawiły się też manipulatory czyli klawiatury z wyświetlaczem wyposażone w czytnik 13,56 MHz obsługujący programowane i szyfrowane numery SSN (wysoki poziom bezpieczeństwa).

Są to urządzenia do montażu wewnątrz pomieszczeń. Nie mają przekaźników więc ew. sterowanie przejściem odbywa się poprzez wyjścia w centrali lub w ekspanderach wyjść.

Czytnik rozróżnia krótkie i długie odczytanie karty (może sterować przejściem lub/i czuwaniem). Sterowanie czuwaniem może mieć wpływ na jedną lub wiele stref (w zależności od ustawień manipulatora i uprawnień użytkownika).


Jednoczesna obsługa dwóch standardów kart: 125kHz i 13,56MHz

Jeśli do centrali Integra podłączymy czytniki 125kHz i 13,56MHz to będzie możliwość jednoczesnego wykorzystania obu standardów.

Przykładowe zastosowanie: szlaban na parkingu ma być sterowany kartami 125kHz (tam wystarczy niski poziom bezpieczeństwa, więc można zastosować tanie karty 125kHz), ale dostęp do serwerowni mają mieć tylko wybrane osoby i tam wymagane są karty 13,56MHz odporne na próby kopiowania.

Do realizacji tego zadania przy szlabanie stosujemy czytniki 125kHz, czy serwerowni czytnik 13,56MHz. Wszystkim pracownikom uprawnionym do wjazdu na parking przypisujemy karty 125kHz. Informatykom przypisujemy karty 13,56MHz. Jeśli informatycy mają też wjeżdżać na parking to musimy im przypisać dwie karty (w centralach Integra nie ma możliwości przypisania jednemu użytkownikowi dwóch kart i dlatego każdy informatyk musi mieć dwa konta użytkownika: pierwsze z przypisaną kartą 125kHz i drugie z przypisaną kartą 13,56MHz).


Odczyt numerów szyfrowanych SSN i numerów seryjnych CSN

Jeśli w manipulatorach i czytnikach podłączonych do centrali Integra włączone jest szyfrowanie i wpisany jest prawidłowy klucz tokenów, to zbliżenie karty szyfrowanej tym samym kluczem spowoduje odczyt numeru SSN zaprogramowanego w karcie. Jeśli przy takich ustawieniach zbliżymy kartę bez szyfrowania, to nastąpi odczyt jej numeru seryjnego CSN. Jeśli tylko te numery są przypisane użytkownikom to obie karty spowodują uruchomienie funkcji.

Należy zatem pamiętać, że jeśli zależy nam na wysokim poziomie bezpieczeństwa to kart Mifare bez zaprogramowanego szyfrowanego numeru nie należy przypisywać do systemu.


Uwagi instalacyjne

Wstępna konfiguracja nowych czytników CR-MF3 / SO-MF3 i klawiatur z czytnikami CR-MF5 / SO-MF5 odbywa się przez interfejs RS-485. Zatem do uruchomienia systemu instalator musi posiadać konwerter USB-RS485 (np. ACCO-USB firmy Satel lub RUD-1 firmy Roger).

Do zaprogramowania szyfrowanych numerów SSN na kartach MIFARE wymagany jest programator np. SO-PRG firmy Satel.


Podsumowanie najważniejszych funkcji

„Obce” czytniki Mifare podłączone do ekspandera INT-RCzytniki Mifare firmy Satel czyli CR-MF3 lub SO-MF3 podłączone do ekspandera INT-RKlawiatury z czytnikiem Mifare CR-MF5 i SO-MF5Manipulatory z czytnikiem Mifare INT-KSG2R, INT-TSG2R, INT-TSH2R
Montażwewn. lub zewn.wewn. lub zewn. wewn. lub zewn. tylko wewn.
Obsługa klawiaturyNieNieTakTak
Odczytywany nr z kart MifareTylko nr seryjny CSNProgramowalny nr i seryjny CSNProgramowalny nr i seryjny CSNProgramowalny nr i seryjny CSN
Odczyt szyfrowanych numerów z kart MifareNieTakTakTak
Odporność na kopiowanie kartBrakTakTakTak
Sterowanie przejściemTakTakTakTak
Sterowanie czuwaniemNieTak (tylko 1 strefa)Tak (tylko jedna strefa)Tak (wiele stref)
Sygnalizacja prawidłowego odczytuBrakBuzzer i LEDBuzzer i LEDBuzzer i LED