2024-04-23 Szkolenie: kontrola dostępu i automatyka budynkowa Roger RACS 5

Zapraszamy na szkolenie „Podstawy konfiguracji systemu RACS 5 firmy Roger”.

Najważniejsze informacje:
– Termin: 23 kwiecień 2024 (wtorek, start godz. 9:00, planowane zakończenie ok. 15:30)
– Koszt: 100 zł brutto
– Forma: praktyczne warsztaty ze sprzętem
– Miejsce: sala szkoleniowa w firmie RHJ Kuźnik (Pszczyna ul. Górnośląska 40, dojazd na parking ulicą Hallera i Szarych Szeregów)
– Prowadzący: technik z firmy Roger

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
– będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
– będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
– będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi i funkcji

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 v2.0 (75 minut):
  Przerwa (15 minut)
 2. Konfiguracja niskopoziomowa
  • Omówienie aplikacji RogerVDM
 3. Przygotowanie środowiska programowego:
  • Omówienie zasad połączeń zestawów demo
  • Konfiguracja MS SQL server
  • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
  • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC
 4. Konfiguracja wysokopoziomowa – podstawy:
  • Kreator kontrolera
  • Konfiguracja niskopoziomowa z poziomu aplikacji VISO
  • Kreator przejścia – budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego
  • Test konfiguracji za pomocą Monitorowania online
  Przerwa (30 minut)
  • Ręczna edycja przejścia i punktu identyfikacji
  • Tworzenie Harmonogramów
  • Tworzenie Uprawnień do przejść
  • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
  • Ręczna Synchronizacja ustawień
  • Kreator Osoby On-line
  • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
  • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
  • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania
  Zagadnienia dodatkowe w miarę dostępnego czasu:
  • Sterowanie trybem drzwi (harmonogram, identyfikacja, przyciski funkcyjne)
  • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
  • Automatyka: tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
  • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
  • Podmiana uszkodzonego urządzenia
 5. Panel pytań i odpowiedzi (15 minut)

Uwagi:

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą laptopów z:
– Windows 7 64 bit lub wyższym
– sprawnymi kartami sieciowymi LAN i WIFI
– zainstalowanymi aktualizacjami Windows
– zainstalowanym NET Framework 3.5 oraz 4.8
– uprawnieniami Administratora Windows (niezbędne do instalacji oprogramowania)

Wymagana będzie instalacja MS SQL Express serwer. Zalecana jest instalacja we własnym zakresie ściśle wg. noty aplikacyjnej AN017 dostępnej na stronie Roger pod linkiem:
https://www.roger.pl/wsparcie/wsparcie-techniczne/zasoby-do-pobrania/noty-aplikacyjne-do-systemu-racs-5-v2/3518-an017-praca-z-baza-danych-ms-sql-server-w-systemie-racs-5-v2

Zapisy:

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Po otrzymaniu zgłoszenia (zwykle w najbliższym dniu roboczym) prześlemy e-mail z informacją o dostępności miejsca i danymi do wpłaty,

 •