Zmiany w powiadomieniach SMS wysyłanych z MyJablotron

Zmiany w powiadomieniach SMS wysyłanych z MyJablotron

Użytkownicy systemów Jablotron 100 mogą w aplikacji mobilnej MyJablotron ustawiać powiadomienia Push, E-mail oraz SMS. Konfiguracja powiadomień jest bardzo elastyczna – można dowolnie określać jakie zdarzenia mają być wysyłane przez dany kanał powiadomień do danego odbiorcy. Wiadomości SMS z serwera MyJablotron są wysyłane poprzez bramkę GSM. Dzięki temu nawet centrale bez modułów GSM mogą wysyłać SMS’y (wystarczy podłączenie centrali do internetu).

Od 1 lutego 2021 wiadomości SMS o niższym priorytecie (związane z uzbrajaniem stref, automatyką lub usterką) będą płatne. Wiadomości SMS o alarmach nadal pozostaną bezpłatne. Bezpłatne pozostaną również wszystkie powiadomienia Push oraz wszystkie powiadomienia E-mail.
Zmiany dotyczą tylko wiadomości SMS wysyłanych z MyJablotron. Wiadomości SMS wysyłane bezpośrednio z karty SIM zamontowanej w centrali nie podlegają dodatkowym opłatom.

W styczniu pojawi się aktualizacja aplikacji MyJablotron, w której dodana będzie opcja zakupu pakietów SMS. Dostępne będą 3 pakiety:

  • 50 wiadomości SMS za 2,5 Euro
  • 250 wiadomości SMS za 12 Euro
  • 1000 wiadomości SMS za 46 Euro
    Do w/w kwot zostanie doliczony podatek VAT.
    Ważność pakietów to 3 lata.

Dla większości klientów zmiana nie będzie oznaczać dodatkowych kosztów ponieważ:

  • najpopularniejszą i najszybszą metodą powiadomień jest Push, który nadal pozostaje całkowicie bezpłatny
  • dla najważniejszych zdarzeń czyli alarmowych można dodatkowo ustawić powiadomienie SMS, które też pozostaje bezpłatne
  • sporo central posiada moduł GSM i wiadomości SMS wysyłane bezpośrednio z karty SIM nie podlegają dodatkowym opłatom

About the author

rhjpl-ad5357k administrator