NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail do naszej listy mailingowej - będziesz informowany o nowościach, szkoleniach i promocjach.
YOUTUBE
Zobacz filmy demonstracyjne na naszym kanale YouTube:
YouTube

 
Jesteś tutaj: Strona główna > Systemy alarmowe SATEL > powiadamianie


Satel: powiadamianie

moduł GSM LT-1S

Uniwersalne urządzenie komunikacyjne, symulujące analogową linię telefoniczną za pomocą telefonu GSM.
 • zaawansowane funkcje telekomunikacyjne
    - interfejs zamieniający GSM na linię analogową
    - konwerter komunikatów DTMF na SMS
    - odbiornik SMS dla stacji monitorującej
    - modem zewnętrzny do 9600 bps
 • programowanie modemu za pomocą komend zgodnych ze standardem AT
 • programowanie modułu z wykorzystaniem telefonu DTMF dołączonego do modułu
 • progamowanie modułu z wykorzystaniem komputera i programu Dload10
 • wymiana danych z wykorzystaniem portu RS-232
 • sygnalizacja z wykorzystaniem LED:
    - stan urządzenia - GOTOWOŚĆ/ PRACA/AWARIA
    - poziom sygnału antenowego
 • współpraca
    - centrale alarmowe
    - centrale telefoniczne - bramka GSM
    - stacja monitorująca STAM-1


GSM LT-1S - zmiany w stosunku do GSM LT-1:
 • nowy telefon przemysłowy GSM: SIMCOM SIM300C (LT-1S)
 • dodano powiadamianie CLIP z "potwierdzeniem". Zaznaczenie tej opcji powoduje, że powiadamianie CLIP musi zostać potwierdzone w telefonie, na który jest powiadamianie, poprzez odebranie lub odrzucenie połączenia w czasie 10..20 sekund od rozpoczęcia zestawiania połączenia w module GSM LT-1. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, powiadamianie CLIP może, ale nie musi być potwierdzone.
 • dodano wysłanie wiadomości SMS po nieudanych próbach powiadomienia CLIP z "potwierdzeniem" (treść tej wiadomości SMS jest programowalna)
 • dodany SMS, którym można zmieniać okres transmisji testowej
 • dodany SMS, którym można zmieniać numer telefonu 1 transmisji testowej
 • dodany SMS, którym można zmieniać numer telefonu 2 transmisji testowej
 • dodany SMS, którym można zmieniać numer telefonu 3 transmisji testowej
 • dodany SMS, którym można zmieniać numer telefonu 4 transmisji testowej
 • dodany numer telefonu, na który wysyłany jest SMS informujący o aktualnych ustawieniach. Wysyłany jest po zmianie wprowadzonej przez wysłanie jednej z powyższych wiadomości SMS.

moduł GSM LT-2S

Uniwersalne urządzenie komunikacyjne, symulujące analogową linię telefoniczną za pomocą telefonu GSM.
 • symulacja analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komórkowej
 • funkcja identyfikacji numeru dzwoniącego CallerID
 • konwersja PAGER (DTMF) na SMS
 • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
 • odbiornik SMS dla stacji monitorującej
 • 4 programowalne wejścia wyzwalające powiadamianie i/lub monitoring GPRS
 • praca w charakterze modemu zewnętrznego (centrale z serii INTEGRA i centrala CA-64)
 • port RS-232 do programowania modułu i wykorzystania funkcji modemu
 • programowanie:   - komputer z zainstalowanym programem DLOAD10   - telefon podłączony do modułu   - diody LED informujące o stanie urządzenia

moduł GSM-4S

Uniwersalne urządzenie komunikacyjne, symulujące analogową linię telefoniczną za pomocą telefonu GSM.
 • zaawansowane funkcje telekomunikacyjne
    - interfejs zamieniający GSM na linię analogową
    - rezerwowy kanał łączności dla linii analogowej
    - konwerter komunikatów DTMF na SMS
    - odbiornik SMS dla stacji monitorującej
    - modem zewnętrzny
 • automatyczna konwersja numeru linia telefoniczna-GSM
 • możliwość ograniczenia dostępu do linii telefonicznej
 • 4 programowalne wejścia NO/NC
    - bezpośrednie sterowanie wyjściami
    - powiadamianie o zmianie stanu komunikatem audio lub SMS
 • 3 wyjścia
    - sterowane bezpośrednio przez wejścia
    - sterowane przez odbierane SMS
    - sterowane telefonicznie (DTMF)
    - programowany tryb działania wyjść
 • potwierdzanie odebranych poleceń za pomocą SMS
 • informowanie o stanie wejść i wyjść przez SMS
 • programowanie
    - lokalnie (LCD, 4 klawisze)
    - lokalnie z komputera przez port RS-232
 • kontrola poziomu sygnału antenowego i stanu sieci kablowej
 • współpraca
    - centrale alarmowe
    - centrale telefoniczne
    - stacja monitorująca STAM-1


GSM-4S - zmiany w stosunku do GSM-4:
 • nowy telefon przemysłowy GSM: SIMCOM SIM300C (GSM-4S)
 • usunięta opcja "Bez spacji końcowych"
 • usunięta opcja "Karta SIM wymaga kodu PIN"
 • usunięte opcje "+ przy pow. głos. tel.1, 2, 3, 4"
 • usunięta opcja "Moduł podłączony do STAM-1"
 • czas działania wyjść programowalny w zakresie 0..255 sekund lub 0..255 minut
 • okres transmisji testowej programuje się jako ilość dni, godzin i minut (jak w LT-1)
 • nowa opcja: "Numer centrum SMS międzynarodowy"
 • nowa opcja: "SMS tr. test. ze stanem modułu" - stan wysyłany wiadomością SMS zawiera wówczas informację o wyjściach, wejściach, stanie linii telefonicznej, okres transmisji testowej oraz numery do powiadamiania
 • programowalna ilość prób powiadamiania dla każdego numeru telefonu
 • nowa opcja powiadamiania: "Powiadomienie CLIP wymaga potwierdzenia"
 • nowa opcja powiadamiania: "Wyślij SMS po nieudanym powiadomieniu"
 • zmiana sterowania wyjściami (teraz wyjście można włączyć lub wyłączyć, przy czym włączenie działa na zaprogramowany dla wyjścia czas, a jeśli czas ten jest zerowy, wyjście jest włączane na stełe - aż do jego wyłączenia)
 • nowa lista dla wejść: "Wejścia blokowane" - dotyczy blokowania naruszeniem wejścia, które wybrane jest jako blokujące
 • we wszystkich numerach telefonów można wpisywać znaki: 0..9,#,*,+
 • przy sterowaniu DTMF dźwięk potwierdzający generowany jest z opóźnieniem 2-3s

uniwersalny moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-2

Moduł ISDN został opracowany specjalnie z myślą o systemach alarmowych, wyposażonych w dialer działający na linii analogowej. Dzięki możliwości odpięcia innych urządzeń od linii ISDN minimalizuje ryzyko celowego zablokowania linii telefonicznej.
 • konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję TCP/IP
 • monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu
 • powiadamianie e-mail
 • zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW
 • zdalna konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW
 • lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232
 • możliwość wykorzystania w charakterze prostej centrali alarmowej wyposażonej w komunikację TCP/IP
 • możliwość aktualizacji oprogramowania konwertera

moduł ISDN

Moduł ISDN został opracowany specjalnie z myślą o systemach alarmowych, wyposażonych w dialer działający na linii analogowej. Dzięki możliwości odpięcia innych urządzeń od linii ISDN minimalizuje ryzyko celowego zablokowania linii telefonicznej.
 • skuteczne przesłanie komunikatu alarmowego, nawet gdy inne urządzenia są w stanie aktywnego połączenia
 • możliwość przejęcia linii ISDN przy połączeniu inicjowanym przez centralę alarmową
    - możliwość ustawiania priorytetu
    - sterowanie funkcją przez dedykowane wejście
 • przekaźniki separujące pozostałe urządzenia dopięte do linii, na której jest moduł
 • wyjście sterujące separatorem odcinającym inne urządzenia dołączone bezpośrednio do NT
 • modem ISDN
    - transmisja danych przez RS-232
    - protokół V.110
    - osobne złącza dla centrali i komputera
    - konfiguracja za pomocą komend AT
 • możliwość definiowania numerów MSN
    - osobne numery dla połączeń analogowych i modemowych
    - długość od 3 do 20 cyfr
 • ustawienia przechowywane w pamięci nieulotnej
 • monitorowanie obecności linii ISDN
 • sygnalizacja stanu - 6 diod LED

dialer DT-1 plus

Automat telefoniczny DT-1 plus służy do przesyłania drogą telefoniczną (po łączach komutowanych) komunikatów alarmowych.
 • 3 wejścia wyzwalające
 • monitoring telefoniczny
    - 2 numery stacji, 2 identyfikatory
    - formaty transmisji - impulsowe 3/1 - 4/2 oraz Ademco Express
 • powiadamianie
    - 6 numerów telefonów
    - 1 lub 2 komunikaty w formie nagrania audio
    - komunikat tekstowy do przesłania na pager
 • odpowiadanie na telefon
    - potwierdzenie czuwania i braku alarmów od ostatniego załączenia
    - komunikat audio lub sygnał alarmowy po alarmie wbudowany
 • mikrofon do samodzielnego nagrania komunikatów audio
 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych
 • ciągła kontrola stanu linii
 • nieulotna pamięć ustawień i komunikatów audio

zewnętrzny modem analogowy MDM56


 • optymalizowany do komunikacji z centrali SATEL
 • prędkość transmisji do 56kB/s
 • zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
 • konfiguracja za pomocą komend AT
 • dostępny w dwóch wariantach:
    - MDM56 CA dedykowany do współpracy z centralą alarmową
    - MDM56 PC dedykowany do współpracy z komputerem

syntezer mowy SM-2


 • przechowywanie komunikatu słownego o alarmie
    - czas trwania komunikatu - 16 sekund
    - pamiętany również po odłączeniu zasilania
 • wbudowany mikrofon
 • 2 gniazda słuchawkowe
    - podsłuch linii telefonicznej
    - kontrola nagrania
 • współpraca
    - CA-64, CA-10, CA-6
    - GSM-4

konwerter monitoringu GPRS-T1


 • konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS/SMS
 • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
 • powiadamianie SMS
 • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
 • sygnalizacja awarii łączności

moduł monitoringu GPRS-T2


 • 5 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie SMS/CLIP (każde wejście może pracowac jako NO, NC lub jako analogowe do pomiaru wartości napięcia w zakresie od 0 do 16 V)
 • dodatkowe wejście do kontroli obecności zasilania AC
 • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
 • powiadamianie SMS/CLIP
 • zdalne sterowanie wyjściem modułu
 • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
 • sygnalizacja awarii łączności
© Copyright 2013 by RHJ Kuźnik